Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от проекта ADELE ще бъдат достъпни тук. От уеб базиран инструмент за оценка на използването на цифрови технологии от вашата организация до комплекти инструменти, това е страницата, която трябва да разгледате! Проверете отново, когато резултатите са налични.