Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Събрахме ресурси за обучение в контекста на проекта ADELE, които биха могли да ви вдъхновят за вашите собствени проекти и дейности. Бяха разработени обучителни материали по темите за цифровата комуникация за библиотекари, националните библиотечни стратегии, европейските рамки, както и обучение за организиране на “Човешка библиотека”. Любопитно ви е да научите повече? Гледайте видеоклиповете по-долу!

Пускане на видеото
Пускане на видеото
Пускане на видеото
Пускане на видеото

Проектът ADELE включваше провеждането на четири международни обучителни събития, предназначени за библиотекари и библиотечни специалисти, насочени към социалните и цифровите иновации в обществените библиотеки. Мобилностите се проведоха в Италия, Белгия, България и Ирландия. Искате да научите повече? Разгледайте видеоклиповете по-долу!