Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

УЕБИНАРИ

Като част от проекта ADELE организирахме поредица от 4 уебинара, посветени на развитието на цифрови умения в обществените библиотеки в Европа.

УЕБИНАР 1

“В първия уебинар нашите лектори Майкъл Хорган (Европейска комисия) и Норман Рьонер (ALL DIGITAL) имаха възможност да:

  •  да представят рамката и инициативите на ЕС за развитие на цифровите умения
  • Предоставят примери за европейски проекти в областта на цифровото приобщаване и цифровите умения”
Пускане на видеото

УЕБИНАР 2

“Във втория уебинар “Цифрова стратегия за обществената библиотека” поканихме:

  • Коен Вандендрише (Cultuurconnect), за да представи цифрови услуги и инструменти за фламандските обществени библиотеки, и
  • Якоб Сваненг (Централна библиотека в Берлин), за да сподели проекта “Цифрова зебра” – всеобхватна цифрова стратегия за обществените библиотеки в Берлин”.
Пускане на видеото

УЕБИНАР 3

“В третия уебинар “Дейности за обучение по цифрови умения в обществената библиотека” Леа Ичикава (The Digital Collective) и Мая Лесингер (Общинска библиотека Прелог, Хърватия:

  • Предадоха преглед на съществуващите формати, техники и подходи за обучение по цифрови умения за потребители и служители на библиотеката
  • Представиха примери за добри практики и обсъдиха формати за обучение по цифрови умения в неформалното образование за възрастни”
Пускане на видеото

УЕБИНАР 4

“В четвъртия уебинар “Привличане на младите хора в обществените библиотеки с помощта на новите технологии” нашите лектори Йерун ДеБоер (KB, Нидерландия) и Томас Мунк Осмундсон (Датски централни библиотеки и Vejle Bib, Дания):

  • обсъдиха ролята на обществените библиотеки в осигуряването на дейности, свързани с цифровата грамотност, насочени към младата публика
  • Показаха игриви начини за дейности, включващи нови технологии като VR и AI”
Пускане на видеото