Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

относно ADELE проекта

Цифровите технологии промениха дълбоко нашия личен и професионален живот, и процеса на учене. Промените в образователната среда, дължащи се на цифровия прогрес, са широкообхватни и секторът на образованието за възрастни проучва нови роли, методи и услуги в ученето през целия живот, за да достигне по-добре до учащите и да направи услугите си по-лесни за ползване. Но как организациите за обучение на възрастни, особено тези, работещи в сектора на неформалното образование, могат да знаят дали използват цифровите технологии в най-голяма степен?

Проектът Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe (ADELE) има за цел да отговори на този въпрос, като предлага безплатен персонализиран уеб-базиран инструмент, който помага на организациите за обучение на възрастни да осмислят как използват и къде могат допълнително да интегрират цифровите технологии, за да подобрят своите услуги. Разработеният инструмент се основава на инструмента SELFIE за училища, разработен от Европейската комисия с цел подпомагане на организации за обучение на възрастни, предлагащи неформално образование. По този начин инструментът ще помогне на организациите за неформално образование да бъдат цифрово готови и да гледат напред.

ADELE Инструментза самооценка

Асоциирани Библиотеки

Партньори по проекта

ireland

Ирландия

Italy

Италия

belgium

Белгия

italy

Италия

bulgaria

България

Новини и блогове събития