Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

Инструмент за самооценка ADELE

В рамките на проекта ADELE беше разработен инструмент за самооценка, предназначен за ръководители на библиотеки, библиотечен персонал и потребители, който да им помогне да оценят готовността и подготвеността на своята библиотека в областта на цифровите технологии. Снимката, генерирана от този инструмент, ще послужи като отправна точка за библиотеките да определят къде могат да подобрят своята цифрова готовност и да работят за подобряването ѝ. Тъй като инструментът предоставя статични моментни снимки на състоянието на библиотеката, оценката може да бъде направена отново, за да се оцени постигнатият напредък. Инструментът е достъпен на английски, ирландски, италиански, немски и български език.

Можете да въведете
инструмента ADELE на адрес

Изтеглете нашето ръководство за потребителя, за да разберете как работи инструментът ADELE:

За да се запознаете с потенциала му, разгледайте създадените от нас материали за разпространение: