Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

ИНСТУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

Проектът ADELE ще разработи инструмент за самооценка, насочен към ръководители на библиотеки, библиотечен персонал и потребители, за да им помогне да оценят дигиталната предварителна подготовка и готовност на тяхната библиотека. Моментната снимка, генерирана от този инструмент, ще служи като отправна точка за библиотеките, за да идентифицират къде могат да подобрят цифровата си готовност и да работят за това. Тъй като инструментът предоставя статични моментни снимки на състоянието на дадена библиотека, оценката може да бъде направена отново, за да се оцени постигнатият напредък. Инструментът за самооценка в момента е в процес на разработка – следвайте акаунтите на ADELE в Twitter и Facebook, за да сте в течение!