Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

ИНСТУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

Проектът ADELE ще разработи инструмент за самооценка, насочен към ръководители на библиотеки, библиотечен персонал и потребители, за да им помогне да оценят дигиталната предварителна подготовка и готовност на тяхната библиотека. Моментната снимка, генерирана от този инструмент, ще служи като отправна точка за библиотеките, за да идентифицират къде могат да подобрят цифровата си готовност и да работят за това. Тъй като инструментът предоставя статични моментни снимки на състоянието на дадена библиотека, оценката може да бъде направена отново, за да се оцени постигнатият напредък. Инструментът за самооценка в момента е в процес на разработка – следвайте акаунтите на ADELE в Twitter и Facebook, за да сте в течение!