Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

КОЛЕКЦИЯ ОТ БИБЛИОТЕЧНИ КАЗУСИ

Като част от проекта ADELE събрахме 100 примера за цифрови иновации в обществени библиотеки. Тези добри практики бяха събрани и публикувани с цел да се инициира интегрирането на технологиите в дейностите по неформално образование в обществените библиотеки.
Създадохме и брошура, в която обърнахме внимание на 20 най-добри практики от колекцията от 100 казуса, за да подчертаем различни иновативни проекти и инициативи, които се изпълняват от обществените библиотеки в Европа.
Въпреки че всички казуси са достъпни на английски език, книжката беше преведена на немски, български и италиански език

Изтеглете нашата брошура с казуси:

По-долу можете да разгледате всички казуси, които събрахме от библиотеките на европейската мрежа ADELE. Казусите разглеждат цифровите иновации на обществените библиотеки в 6-те области на компетентност на ADELE.
За да помогнем на библиотекарите да се ориентират в ресурсите, беше създадена база данни, съдържаща пълния списък на събраните казуси и конкретните тагове и области на компетентност.