Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

EGInA Srl е италианска частна консултантска и обучителна агенция, работеща в областта на европейски проекти и грантове. Компанията е основана от екип от ръководители на проекти с дългогодишен опит в подготовката, подаването и изпълнението на проектни предложения, както и в координирането на международни партньорства и административното и финансово управление на действия на местно, национално и европейско ниво.

Партньори по проекта

ireland

Ирландия

Italy

Италия

belgium

Белгия

italy

Италия

bulgaria

България