Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

Агенция за управление на местното самоуправление – Развитие на библиотеките е създадена през 2012 г. и продължава функциите на An Chomhairle Leabharlanna (Библиотечния съвет), създаден през 1947 г. Функциите на Развитие на библиотеките включват следното:

  •  предоставяне на съвети, помощ и услуги на библиотечните власти във връзка с обслужването на обществената библиотека;
  • отправянето на препоръки към и предоставянето на такива услуги на Министъра във връзка с обслужването на обществената библиотека;
  • действия за насърчаване и улесняване на библиотечното сътрудничество в Ирландия и в международен план. 

 

Libraries Development, LGMA подкрепя изпълнението на 5-годишната стратегия за всички 330 обществени библиотеки в страна. Предоставянето на подкрепа за учене през целия живот е една от петте основни цели на стратегията. Други цели включват укрепване на ролята на библиотеката в подкрепата и развитието на грамотността, предоставяне на надеждна и достоверна информация, развитие на библиотеката като фокусна точка за общностно и културно развитие и съвместна работа в партньорства за сътрудничество за предоставяне на интегрирани подходи за обучение, образование и заетост.

Партньори по проекта

ireland

Ирландия

Italy

Италия

belgium

Белгия

italy

Италия

bulgaria

България