Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е основана през 2013 г. като организация с нестопанска цел в обществен интерес. Фондацията е приемник на Програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всички“, която се реализира в България през 2009 – 2013 г. с финансиране от Фондация Бил и Мелинда Гейтс, САЩ. GLBF обединява усилията на българските министерства, местни власти и неправителствени организации, работещи за устойчивост и по-нататъшно развитие на мрежата на обществените библиотеки. 

Мисията на Фондация „Глобални библиотеки – България“ е да допринася за включването на българските граждани в глобалната дигитална общност, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие. GLBF работи с мрежа от 1008 обществени библиотеки в България, за да осигури безплатен достъп до компютри, Интернет и информация за всички. Фондацията работи за следните цели: 

  • Създаване на условия за свободен и равен достъп до информация, Интернет и електронни услуги на гражданите;
  • Насърчаване на информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, социалното сближаване, местното и общностното развитие;
  • Социална интеграция на групи в неравностойно положение, равни възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобрен достъп до информация;
  • Развитието на обществените библиотеки; Насърчаване на междукултурния диалог и международните контакти.

Партньори по проекта

ireland

Ирландия

Italy

Италия

belgium

Белгия

italy

Италия

bulgaria

България