Advancing Digital Empowerment
of Libraries in Europe

Public Libraries 2030 е организация с нестопанска цел, израснала от програмата Public Libraries 2020, финансирана от Фондация Бил и Мелинда Гейтс. Надграждайки мрежата от лидери на библиотеки и европейски политици, които се обединиха под PL2020, PL2030 работи, за да даде на библиотеките в цяла Европа допълнително предимство чрез куриране на иновативни проекти и ефективно застъпничество. Ние постигаме това, като насърчаваме диалога между водещи европейски библиотеки и позволяваме внедряването на нови инициативи и иновативни услуги в общността за справяне с глобалните проблеми, пред които са изправени гражданите на ЕС. PL2030 също така поддържа близки отношения с членове на Европейския парламент и професионалисти от Европейската комисия, за да защити потенциала на библиотеките за постигането на целите на ЕС.

Партньори по проекта

ireland

Ирландия

Italy

Италия

belgium

Белгия

italy

Италия

bulgaria

България